Om BFC-podden

En podcast från Brottsförebyggande Centrum i Värmland. Vi tar upp aktuella frågor inom brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbete med fokus på Värmland.