Avsnitt 5: Brottsofferstöd

June 29th, 2018

00:0000:00

Vilka behov kan en person som blivit utsatt för ett brott ha? Vikarierande samordnare för medlingsverksamheten Malin Hjalmarsson och samordnare på Brottsofferjouren Värmland Asal Narimani samtalar bland annat om brottsofferstöd och behovet av upprättelse för brottsoffer.

Avsnitt 4: En vanlig dag på jobbet

November 27th, 2017

00:0000:00

BFC:s kampanj En vanliga dag på jobbet har lanserats för att uppmärksamma trakasserier och sexuella trakasserier i arbetslivet. Vad innebär trakasserier och vad har arbetsgivaren för skyldigheter att förebygga trakasserier i arbetslivet? Det och mer diskuterar verksamhetschef Beatrice Högå och handläggare Per Hydén i fjärde avsnittet av BFC-podden.

Avsnitt 3: Religionsfrihet

October 27th, 2017

00:0000:00

På Internationella Religionsfrihetsdagen den 27 oktober diskuterar verksamhetschef Beatrice Högå och handläggare Per Hydén religionsfrihet i en svensk kontext. 

Avsnitt 2: Diskriminering

October 23rd, 2017

00:0000:00

Vad innebär diskriminering? Verksamhetschef Beatrice Högå och handläggare Per Hydén går igenom hur Diskrimineringslagen definierar diskriminering i det andra avsnittet av BFC-podden. 

Avsnitt 1: Vad är medling?

October 17th, 2017

00:0000:00

I första avsnittet av BFC-podden går verksamhetschef Beatrice Högå och samordnare Kajsa Ärnström igenom vad medling vid brott innebär.