Avsnitt 3: Religionsfrihet

October 27th, 2017

På Internationella Religionsfrihetsdagen den 27 oktober diskuterar verksamhetschef Beatrice Högå och handläggare Per Hydén religionsfrihet i en svensk kontext. 

Share | Download(Loading)